0938 66 1231

Địa chỉ: Hiện Shop Chỉ Bán Online

Thông báo lại địa chỉ mới: BB17A Trường Sơn, p15, q10, tpHCM

Đăng bởi: StreetStyle Admin |Ngày: 13-09-2019 |Lượt xem: 1726
Vì nhiều quý khách hàng vẫn đến địa chỉ cũ nên StreetStyle xin thông báo
 
Shop đã chuyển sang địa chỉ mới từ tháng 3/2019 cách vị trí cũ khoảng 800m:
 
BB17A Trường Sơn, p15, q10, tpHCM - 0938 66 1231
 
--------------------------
StreetStyleShop 은 2019 년 3 월에 새로운 장소로 이전했습니다.
 
 
그러나 많은 고객들이 몰랐고 오래된 곳으로 왔습니다.
 
 
새로운 장소를 소개하고 싶습니다.
 
 
기존 주소에서 약 800m
 
 
BB17A Trường Sơn 거리, 15 동, 10 군, Hồ Chí Minh 도시
 
전화 번호: 0938 66 1231
 
---------------------------------------
 
Xem bản đồ tại (지도):
 
 
Hướng dẫn từ shop cũ sang shop mới (이전 주소에서 새 주소로 이동하는 방법에 대한 지침):
 
 
 

Thảo Luận Trên FaceBook

Hãy giúp chúng tôi đánh giá thông tin !