0938 66 1231

Địa chỉ: Hiện Shop Chỉ Bán Online

Nike x Medicom Toy “Royale University Blue Silk” BE@RBRICK

SỰ XUẤT HIỆN CỦA NIKE X MEDICOM TOY “ROYALE UNIVERSITY BLUE SILK” BE@RBRICK

SỰ XUẤT HIỆN CỦA NIKE X MEDICOM TOY “ROYALE UNIVERSITY BLUE SILK” BE@RBRICK

Ngày: 22-06-2020 | Lượt xem: 577
Lấy cảm hứng từ “Royale University Blue Silk” Air Force 1s được phát hành năm ngoái, sự hợp tác đa chiều đã tạo ra một bộ sản phẩm có 100% và 400%...